INWESTYCJE

Background

Patrzenie w przeszłość, po to, żeby ją zrozumieć i ruszyć ku przyszłości – to wyjątkowa cecha ludzi, którzy działają na rzecz szeroko rozumianego rozwoju.

Za każdym projektem, inwestycją czy choćby inicjatywą, stoją ludzie. Ich jednostkowe działania przekładają się na poprawę komfortu życia wspólnoty, a często także na jej wzrost społeczny, gospodarczy, inny. Tych ludzi chcemy wyróżniać, tym ludziom w szczególny sposób podziękować, zobowiązać na przyszłość do dalszych starań. W tym celu Komitet Honorowy powołany przez Grupę WM wybierze tych spośród mieszkańców Warmii i Mazur, którzy swoją postawą czynią zadość tej szczytnej idei.