IDEA KONGRESU

Background

Ideą Kongresu Przyszłości było stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i technologią. Przed każdą edycją Kongresu stawialiśmy kolejne pytanie dotyczące kierunków dla rozwoju regionu.

Komplementarność dziedzin zapewnia szeroką dyskusję społeczną, umożliwia prezentację najlepszych praktyk rozwojowych, stwarza warunki do wspólnego poszukiwania kluczowych odpowiedzi. W centrum naszej uwagi niezmiennie stawialiśmy ludzi – mieszkańców regionu, a wraz z nimi to, co dla nich najbliższe i najcenniejsze – naturę – nasz regionalny skarb, który powinniśmy traktować nie tylko, jako potencjał turystyczny, ale jako obszar, który my jako mieszkańcy powinniśmy chronić, o który powinniśmy dbać. Biorąc pod uwagę trendy rozwojowe, nie mogliśmy pominąć możliwości jakie stwarzają współczesne technologie.

Poprzez Kongres Przyszłości chcieliśmy zwrócić uwagę na wpływ technologii na życie człowieka, na istotę jego współistnienia ze środowiskiem naturalnym oraz na przyszłe kierunki rozwoju.
Hasłami Kongresu Przyszłości są:
Człowiek – Natura – Technologia.