V Kongres Przyszłości

today 18 listopada, 2021my_locationCentrum Konferencyjno – Szkoleniowe UWM (teren kampusu uniwersyteckiego)


Background
Program
Select arrow_drop_down
11:00 remove 11:30
Sala Kongresowa
keyboard_arrow_down
Background

3W. Zasoby życia. Od idei do realizacji.

BGK

11:30 remove 12:15
Sala Kongresowa
keyboard_arrow_down
Background

Cyfryzuj albo giń. Nowe technologie w sektorze MŚP. Dla kogo szansa, dla kogo konieczność?

Cyfryzacja to kierunek zmian wszystkich podmiotów gospodarczych. Podążanie za tymi zmianami i umiejętne rozwijanie nowych technologii zwiększa konkurencyjność regionalnych firm sektora MŚP na rynkach międzynarodowych, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na atrakcyjność regionu jako miejsca zamieszkania, miejsca pracy oraz przyciągnie inwestorów. Partnerem panelu jest ośrodek Enterpirse Europe Network, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. W panelu dyskusyjnym wezmą udział: Joanna Konopko - PJK-consulting (moderator); Wojciech Suchowiecki -ARTNEO Sp. z o.o.; Anna Urban-Marcinkiewicz - MCR Clinic; Waldemar Wiśniewski - Passio Ecomed; Patrycjusz Szwarc - BARWA SYSTEM Sp. z o.o.

12:15 remove 12:45
Sala Kongresowa
keyboard_arrow_down
Background

Real time learning - czyli jak zacząć swoją karierę po studiach

Bartosz Tokarczyk; Emil Buszta

12:45 remove 13:30
keyboard_arrow_down
Background

Pokolenie X, Y, Z w biznesie

Czy sposób poruszania się po rynku i funkcjonowania w biznesie inaczej wygląda z perspektywy tzw. Millenialsów? Pokolenie X Y Z. W panelu dyskusyjnym wezą udział: Agnieszka Czupryn, Paweł Harajda, Jola Taperek, Maciej Martowicz, Karolina Kazuła

13:30 remove 14:00
Sala Kongresowa
keyboard_arrow_down
Background

Budowanie marki osobistej na Linkedin

Thumbnail Maciej Martowicz

Maciej Martowicz

15:00 remove 16:00
Sala Kongresowa
keyboard_arrow_down
Background

Pasja życia

Jacek Pałkiewicz

16:00 remove 17:00
Sala Kongresowa
keyboard_arrow_down
Background

Jak nie budować Start-up'ów?

Thumbnail Artur Kurasiński

Każdy ma prawo do popełniania błędów. ALe jak mówi mądre polskie przysłowie: mądrej głowie dość po słowie! Dowiedz się.czego nie robić zakładając start up!

11:00 remove 12:00
Sala Cytrynowa
keyboard_arrow_down
Background

Dokąd prowadzi Szlak Świętej Warmii? - panel dyskusyjny

Thumbnail dr Wojciech K. Szalkiewicz

Szlak Świętej Warmii to nie tylko miejsca i obiekty sakralne związane z historią biskupstwa warmińskiego oraz wydarzeniami o charakterze religijnym, historycznym i legendarnym… Szlak to przede wszystkim pierwszy kompleksowy regionalny projekt promocyjny, wykorzystujący historię i dziedzictwo kulturowe regionu mający służyć rozwojowi gospodarczemu regionu. W panelu wezmą udział: Andrzej Abako - Starosta Olsztyński, Jacek Wiśniowski - Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Tomasz Sielicki - Burmistrz Braniewa, Tomasz Czerniewski, globtroter.

12:00 remove 13:00
Sala Cytrynowa
keyboard_arrow_down
Background

Rozwój edukacji w regionach w erze Zielonego Ładu

Panel organizowany pod auspicjami Europe Direct Warmia i Mazury. Do zadań sieci należy upowszechnianie wiedzy na temat polityki, finansów i programów UE. Szczególnie istotnym działaniem EDWiM jest angażowanie się w debety społeczne nt. edukacji ekologicznej w Erze Zielonego Ładu.

13:00 remove 14:00
Sala Cytrynowa
keyboard_arrow_down
Background

Starzejące się społeczeństwo a działania na rzecz środowiska senioralnego

Panel dyskusyjny, podczas którego zostaną omówione przykłady dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz najstarszych przedstawicieli społeczeństwa. W panelu wystąpią: Józef Blank - Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego oraz Lech Bober - Viceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

14:00 remove 15:00
keyboard_arrow_down
Background

PRZERWA

15:00 remove 16:00
Sala Cytrynowa
keyboard_arrow_down
Background

Zmiany w energetyce - alternatywy pozyskiwania energii

Rosnąca liczba sprzętu elektronicznego. Rosnące zużycie energii elektrycznej. Wzrost cen energii. Te i inne scenariusze to nasza codzienność. Czy jesteśmy na nie skazani?

16:00 remove 17:00
Sala Cytrynowa
keyboard_arrow_down
Background

Ekomiasta - jak skutecznie wdrożyć gospodarkę zeroemisyjną

Debata nt. poprawy jakości środowiska, walki ze smogiem, a także produkcji taniej i czystej energii - zielony renesans miast czy raczej zielona utopia?

17:00 remove 18:00
Sala Cytrynowa
keyboard_arrow_down
Background

Warsztaty

11:00 remove 11:15
Sala Błękitna
keyboard_arrow_down
Background

Turnusy zdrowotne - Szansą rozwoju turystyki zdrowotnej na Warmii i Mazurach

Thumbnail dr Jarosław Klimczak

Jarosław Klimczak - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

11:15 remove 11:35
Sala Błękitna
keyboard_arrow_down
Background

Mazury jako zielony punkt polskiej medycyny – wizja Sanatorium 2.0

Thumbnail Maciej Kuć

Maciej Kuć - Philips Polska;

11:35 remove 11:50
Sala Błękitna
keyboard_arrow_down
Background

Człowiek i Robot. Japońskie technologie które pomagają

Thumbnail Jacek Walukiewicz

Jacek Walukiewicz - President of the Board Constance Care

11:50 remove 12:05
keyboard_arrow_down
Background

Turnusy dietetyczne na podstawie doświadczeń Kliniki Life

Robert Śmigielski.

12:05 remove 12:20
Sala Błękitna
keyboard_arrow_down
Background

Medycyna jutra dostępna już dziś – roboty i inne nowości.

Thumbnail Maciej Zinka

Maciej Zinka – Prezes Zarządu Meden-Inmed

12:20 remove 12:35
Sala Błękitna
keyboard_arrow_down
Background

Jak efektywnie wybierać technologie dla rehabilitacji i pozyskiwać na nie środki

Janusz Franczyk - Prezes Zarządu Technomex Sp. z o.o.

12:35 remove 13:20
keyboard_arrow_down
Background

Prezentacje

Skuteczna telemedycyna Mediguard dla turystyki zdrowotnej - Joanna Kotłowska Mediguard Sp. z o.o.; * Kogeneracja w służbie środowisku i zdrowiu.- Aleksander Siuta - Aspamet; * Access Medica - innowacyjna rehabilitacja kardiologiczna i ogólnoustrojowa we współpracy z branżą turystyczną na Warmii i Mazurach - Michał Danowski - Prezes AccessMedica

11:00 remove 12:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Europosłowie Warmii i Mazur dla przyszłości regionu - panel dyskusyjny

Dyskusja nt. działań europosłów z regionu na rzecz rozwoju Warmii i Mazur. W dyskusji wezmą udział europosłowie i przedstawiciele samorządu. Paneliści: Dyskusja nt działań europosłów z regionu na rzecz rozwoju Warmii i Mazur. Europosłowie: Karol Karski, Krzysztof Jurgiel oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Gustaw Marek Brzezin.

12:00 remove 13:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Turystyka przyszłości. Blisko natury i zdrowo - panel dyskusyjny

Thumbnail Marcin Galibarczyk

Podczas panelu będą omawiane nowe trendy w turystyce i możliwości ich rozwoju w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem form związanych z poznawaniem natury i korzystaniem z jej zasobów, ochroną przyrody. Zostaną przedstawione możliwości regionu dotyczące sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu społecznemu i nowym wyzwaniom w tym względzie oraz potencjał turystyki przyrodniczej na WM. Zostaną także poruszone kwestie edukacji ekologicznej, szczególnie dzieci i młodzieży, łączenia edukacji z wypoczynkiem blisko natury (zielone szkoły, obozy). Klamrą spinającą poruszaną tematykę będzie aktywna turystyka – trend o dużej dynamice rozwoju, przejawiający się w systematycznym wzroście zainteresowania turystyką kajakową, pieszą i rowerową, co skutkuje m.in. budową i wytyczaniem nowych szlaków turystycznych w regionie (np. rowerowa Łynostrada, Mazurska Pętla Rowerowa). Paneliści: Marcin Galibarczyk - Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Warminsko-Mazurskiego, Marian Jurak - Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK, Członek Zarządu W-MROT, Wojciech Śmieszek - współwłaściciel Biura Podróży Szarpie Travel.

13:00 remove 14:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Rola samorządu województwa w budowaniu potencjału gospodarczego regionu. Elementy atrakcyjności inwestycyjnej województwa- infrastruktura, ludzie, firmy

Moderator: Piotr Burczyk – Zastępca Dyrektora, Departament Koordynacji Promocji, Urząd Marszałkowski; Prelegenci: dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM - Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Gospodarczej UWM, Krzysztof Gąsior - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy WMSSE, Paulina Puza-Oleszczuk - expert pro-biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Urząd Marszałkowski

14:00 remove 15:00
keyboard_arrow_down
Background

PRZERWA

15:00 remove 16:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Rozwój gospodarczy regionu z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym - panel dyskusyjny

Thumbnail Hanna Marliere

W gospodarce o obiegu zamkniętym, wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów jest ograniczone do minimum. Podejście to jest istotnym elementem stworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Ale gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko gospodarowanie odpadami. Dominującą jej zasadą powinno być zastępowanie surowców i paliw nieodnawialnych tymi, które są odnawialne oraz wdrożenie ekoprojektowania w sektorze produkcyjnym. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym przyniosłoby duże oszczędności podstawowych nakładów na surowce, stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, które wejdą na rynek z innowacyjnymi produktami. Czy województwo warmińsko-mazurskie tę szansę wykorzysta?Moderator: Hanna Marliere - Prezes Zarządu Green Management Group Sp. z o.o. Uczestnicy panelu: Adam Roczniak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Rychcik - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, Jacek Wiśniowski - Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Marek Borowski - Prezes Banku Żywności w Olsztynie

16:00 remove 17:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Zielona automatyzacja i cyfryzacja - panel dyskusyjny

Podczas I Kongresu Przyszłości została zauważona potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Od tego czasu temat ten jest rozwijany, czego rezultatem może być powstanie nowej inteligentnej specjalizacji w regionie.

17:00 remove 18:00
keyboard_arrow_down
Background

Zapraszamy na BLOK CZŁOWIEK


Details
Begin 18 listopada, 2021 H 08:00
End 18 listopada, 2021 H 19:00
Location Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe UWM (teren kampusu uniwersyteckiego)
Address ul. Dybowskiego 11 | 10-719 Olsztyn
Rate it