KOMITET HONOROWY

Background

W ramach IV Kongresu Przyszłości powołaliśmy organ czuwający nad jego ideą – Komitet Honorowy. Jego skład zasilają kluczowe dla rozwoju regionu postaci. Do jego zadań należały przyznanie wyróżnień osobom, które działają na rzecz rozwoju regionu. Wręczone im wyróżnienia będą wyrazem uznania, podziękowaniem, a także zobowiązaniem na przyszłość do dalszych starań.Günter Verhevgen
Były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i były komisarz ds. rozszerzenia Unii Europejskiej


Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce


Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Gustaw Marek Brzeziński
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Andrzej Abako
Starosta Olsztyński


Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna


Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Ełku


dr hab. Jerzy Przyborowski
prof. UWM, rektor


Jarosław Michalak
Prezes Zarządu i dyrektor generalny Michelin Polska S.A.


Mirosław Hiszpański
Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych


Marek Karólewski
Prezes W-MARR


Henryka Bochniarz
Założycielka i wieloletnia prezes Konfederacji „Lewitan”


Wiesław Łubiński
Kanclerz Loży Olsztyńskiej, wiceprezes Zarządu Business Center Club, członek Konwentu BCC


Marcin Burza
Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu