Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Gdzie najlepiej zdobyć wiedzę? Oczywiście podczas paneli dyskusyjnych. Wówczas możemy wymienić się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami, znajomością przepisów. Tematyka będzie zróżnicowana dotycząca m.in. rozwoju Warmii i Mazur, rynku deweloperskiego, współpracy pomiędzy jednostkami administracji samorządowej a firmami prywatnymi, rynku pracy, cyberbezpieczeństwa, bo dziś jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa w siec, a nawet porozmawiamy o korzyściach dla regionu jakie niesie ze sobą nowoczesna armia.

Warsztaty

Dziś każdy inwestuje w rozwój swoich umiejętności - czy to prywatnie, czy zawodowo. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że dokształcanie pracowników wiąże się z dużymi korzyściami dla firmy. Wyższe kwalifikacje to większa efektywność, a to zarazem wyższe zyski dla firmy. Podczas Kongresu Przyszłości stawiamy na szkolenia.
Wiemy dobrze jak szybko zmieniają się trendy w sprzedaży, marketingu, zarządzaniu - dlatego też zaprosiliśmy ekspertów w tych dziedzinach. Pomyśleliśmy także o właścicielach firm, prezesach, dyrektorach – kadrze zarządzającej/menadżerskiej – czy wiedzą/pamiętają na czym polega istota przywództwa? Przypomnimy!
Nauczymy też zarządzać czasem, podpowiemy jak zwiększyć swoją skuteczność i podnieść efektywność.

Motywacja

Na koniec dawka powera, która zdopinguje do dalszego działania. Bez motywacji oczywiście ani rusz.
Warto zwizualizować swoje cele!